for bad bots

News

Skulpturprojekte Münster

July 27, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Skulpturprojekte Münster


In Münster loopt op dit ogenblik een internationale tentoonstelling van scupturen, de 5e editie, nog tot 1 okt.2017.
Een aanrader voor een paar dagen, daar de stedelijke coulisse van Münster ook voor oude historische gebouwen en kerken bijzonder boeiend is.  Zijn geschiedenis met de vrede van Münster in het historische stadhuis in de Friedenssaal, geeft inzicht in de voor ons noodlottige afkoppeling van een deel ( 7) van onze provincies,van het noorden tot een republiek, vandaag Nederland, dat zich toen afscheidde omwille van de overgang naar het protestantisme, een catastrofe voor het zuiden. Het is een aangename open stad die bij het zoeken naar hedendaagse sculpturale ngrepen haar historische coulisse door  de werken van nu,  ontvouwt.

Read More >>

Rivieren door Martin Michael Driessen

June 28, 2017 - Gabriëlla Cleuren

RIVIEREN  Martin Michael Driessen : 3 novellen

  1. Fleuve sauvage. (Alles führt zu nichts)

Een acteur wil definitief van de drank af en doet daarom een canovaart  op de Aisne : Fr. Hij is een verstokte agressieve drinker en wil definitief zonder drank verder. Zijn tocht is eigenaardig, romantisch langs wilde  overhangende oevers.

Het boek getuigt van scherpe waarneming. Whisky is reinigend zoals beschreven, typisch voor een alkoholiker. Het gedrag van vogels.:  een zwarte zwaan duikt altijd weer voor zijn cano op , gidst , vliegt niet weg in het struikgewas of komt langs de achterkant terug. Ze is een metafoor : een onheilsbode. Vogels schuilen aan de kant tot je voorbij bent  om dan paniekerig achter je op te stijgen en te vluchten. Het gevecht met de engel is het gevecht met jezelf. Hij  besluit de fles whisky  weg te gooien .Taal :  zijn haar hing als palmboombladeren na een tornado. Wijsheid is op het goede moment niet te willen denken.

Read More >>

My observations

May 31, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Information about art and related topics in all kind of publications.

I look and search for articles in for example Artsy, Rekto :verso, De Witte Raaf, RTBF, Art-Das Kunstmagzin,

Read More >>

Winter Ijsland door Laura Broekhuysen

May 31, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Een vreemd boek dat ons een totaal andere wereld beschrijft dan degene die we kennen. Ook de taal is vreemd, aangepast aan het ongewone.

De grond is gestolde lava, alles geeft uit op de zee. De wind jaagt onherroepelijk over die donkere eenzame andere wereld, die grotendels bevroren is, koud of vol sneeuw en ijs, waardoor zich verplaatsen een waagstuk wordt. Alles kan glijden.  Ook de wind is een akelig aspect evenals de vreemde horizon waar een gedeelte van de tijd de zon over uitkomt, blijft hangen, meeschuift, nooit helemaal weg is.  De  lange winter is guur , somber en oncomfortabel. Overal hangt een penetrante visgeur en de eenzaamheid wordt in flarden gescheurd door het snaterende kind dat een originele visie op de dingen heeft en alles in vraag stelt.

Read More >>

Het licht symbolisch

May 27, 2017 - Gabriëlla Cleuren

  • Het licht symbolisch

Licht is een voorwaarde om te zien.

  • The Light symbolic.

Light is a condition for seeing.

  • La symbolique de la lumière.

Sans lumière, toute vision est impossible.

  • Die Symbolik des Lichtes.

Licht ist eine Voraussetzung, um sehen zu können.

Read More >>

Exiting : my painting of the month May 2017

May 15, 2017 - g

  • The 21e century : think task
  • De 21 e eeuw : denkopgave
  • Le 21e ieme siècle : tâche de réfléchir
  • Das 21eJahrhundert: Denkaufgabe
Read More >>

Look and discover.

May 3, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Look and discover.

As a painter I have a strong, personal vision on my time and depict those in my work. It isn’t decorative. Of evolution in the world I testify. My work is the 21e century and what is important at our time, your time as well.

Zie wat er speelt.

Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief. Van de evolutie  in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

Regardez ce qui se passe.
Comme artiste peintre j’ai une forte vision personelle sur  mon temps et je le transmets  dans mes tableaux. Mon oeuvre n’est pas décorative. J’y fait prèuve de l’évolution dans le monde . Mon temps, votre temps.

Was spielt eine wichtige Rolle? Als Malerin habe ich eine starke eigene Vision von meiner Zeit und gestalte diese in meinen Gemälden. Meine Arbeiten sind nicht dekorativ. Sie sind  eine Aussage  von der Evolution im 21e Jahrhundert  der Welt .Meine Gemälden sind das 21e Jahrhundert und was daran spezifisch  ist. Meine Zeit, Ihre Zeit. 

Read More >>

Wil van Jeroen Olyslaegers : een boekbespreking

May 2, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Het heulen met de vijand uit berekening , idealisme of overlevingsdrang of zelfs bewondering voor de orde in een tijd van chaos. Ook nijd over de welstellende Joden , (die moeten uitgezogen) vreemde smetten in de maatschappij, verraderllijk ideeengoed van de macht. Burocratische ijver is nooit te vertrouwen. Dit zijn zowat de voornaamste beweegredenen voor het gebeuren. Of misschien het avontuur ? Er gebeurt nog eens wat. Er is plezier, er wordt gedanst. De Duitsers maken jolijt.  Maar het is voor sommigen een lopen op het scherp van het mes.

Read More >>

War child 2016 : my painting of the month April 2017

April 25, 2017 - Gabriëlla Cleuren

This is a picture of a Syrian orfelin, working in a garage in bad circonstances to survive. His parents died during the fleeing. No childhood for him, like for so many Syrian children exploited in Turkey. It looks like we are back in the 19th century . The parallels with the industrial era are real. Where is the progress of time?

Read More >>