for bad bots

News

My observations

May 31, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Information about art and related topics in all kind of publications.

I look and search for articles in for example Artsy, Rekto :verso, De Witte Raaf, RTBF, Art-Das Kunstmagzin,

Read More >>

Winter Ijsland door Laura Broekhuysen

May 31, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Een vreemd boek dat ons een totaal andere wereld beschrijft dan degene die we kennen. Ook de taal is vreemd, aangepast aan het ongewone.

De grond is gestolde lava, alles geeft uit op de zee. De wind jaagt onherroepelijk over die donkere eenzame andere wereld, die grotendels bevroren is, koud of vol sneeuw en ijs, waardoor zich verplaatsen een waagstuk wordt. Alles kan glijden.  Ook de wind is een akelig aspect evenals de vreemde horizon waar een gedeelte van de tijd de zon over uitkomt, blijft hangen, meeschuift, nooit helemaal weg is.  De  lange winter is guur , somber en oncomfortabel. Overal hangt een penetrante visgeur en de eenzaamheid wordt in flarden gescheurd door het snaterende kind dat een originele visie op de dingen heeft en alles in vraag stelt.

Read More >>

Het licht symbolisch

May 27, 2017 - Gabriëlla Cleuren

  • Het licht symbolisch

Licht is een voorwaarde om te zien.

  • The Light symbolic.

Light is a condition for seeing.

  • La symbolique de la lumière.

Sans lumière, toute vision est impossible.

  • Die Symbolik des Lichtes.

Licht ist eine Voraussetzung, um sehen zu können.

Read More >>

Exiting : my painting of the month May 2017

May 15, 2017 - g

  • The 21e century : think task
  • De 21 e eeuw : denkopgave
  • Le 21e ieme siècle : tâche de réfléchir
  • Das 21eJahrhundert: Denkaufgabe
Read More >>

Look and discover.

May 3, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Look and discover.

As a painter I have a strong, personal vision on my time and depict those in my work. It isn’t decorative. Of evolution in the world I testify. My work is the 21e century and what is important at our time, your time as well.

Zie wat er speelt.

Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief. Van de evolutie  in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

Regardez ce qui se passe.
Comme artiste peintre j’ai une forte vision personelle sur  mon temps et je le transmets  dans mes tableaux. Mon oeuvre n’est pas décorative. J’y fait prèuve de l’évolution dans le monde . Mon temps, votre temps.

Was spielt eine wichtige Rolle? Als Malerin habe ich eine starke eigene Vision von meiner Zeit und gestalte diese in meinen Gemälden. Meine Arbeiten sind nicht dekorativ. Sie sind  eine Aussage  von der Evolution im 21e Jahrhundert  der Welt .Meine Gemälden sind das 21e Jahrhundert und was daran spezifisch  ist. Meine Zeit, Ihre Zeit. 

Read More >>

Wil van Jeroen Olyslaegers : een boekbespreking

May 2, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Het heulen met de vijand uit berekening , idealisme of overlevingsdrang of zelfs bewondering voor de orde in een tijd van chaos. Ook nijd over de welstellende Joden , (die moeten uitgezogen) vreemde smetten in de maatschappij, verraderllijk ideeengoed van de macht. Burocratische ijver is nooit te vertrouwen. Dit zijn zowat de voornaamste beweegredenen voor het gebeuren. Of misschien het avontuur ? Er gebeurt nog eens wat. Er is plezier, er wordt gedanst. De Duitsers maken jolijt.  Maar het is voor sommigen een lopen op het scherp van het mes.

Read More >>

War child 2016 : my painting of the month April 2017

April 25, 2017 - Gabriëlla Cleuren

This is a picture of a Syrian orfelin, working in a garage in bad circonstances to survive. His parents died during the fleeing. No childhood for him, like for so many Syrian children exploited in Turkey. It looks like we are back in the 19th century . The parallels with the industrial era are real. Where is the progress of time?

Read More >>

A Brief History of Drag in the Art World

April 23, 2017 - AMELIA ABRAHAM : ARTSY EDITORIAL

Drag has a rich cultural history, spanning cross-dressing performances and deliberate parodies of fixed roles of gender and sexuality. Men have been performing on stage as women since the Ancient Greek tragedies, Shakespeare famously cast men as women, and Baroque operas featured early examples of drag.

Read More >>

The New Collector’s Guide to Understanding Art Pricing

April 20, 2017 - Anna Louie Sussman

Let’s say you’re ready to buy your first piece of art. You’ve visited a few art fairs, you’ve spent the last half-dozen Saturdays wandering the streets of Chelsea and the Lower East Side, and you’ve written down the names of artists and works you adore. You’re ready to co-habitate with one of these works. There’s just one thing you don’t understand: Where do the prices come from?

 

Read More >>

Gustav en Anton door Rose Tremain : een boekbespreking

April 18, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Het verhaal van 2 jongens  uit een totaal verschillende achtergrond. De ene een kind van een zeer arme, harde , ongelukkige vrouw, die toch probeert haar kind goed op te voeden, maar weinig warmte en liefde kan geven, wel zorg.

Op school moet Gustav zich ontfermen over een overemotionel jongen die alsmaar huilt. Zo komt hij in aanraking met diens Joodse familie waar alles goed, liefdevol, rijkelijk is. De jongens zoeken in hun spel een eigen wereld , die van de zorg, waar de ene de rol van stervende vertolkt die door de andere weer gezond gekust wordt, een zo bijzondere gewaarwording , dat ze een leven lang bijblijft. Het is een signaal voor de zich later ontwikkelende relatie, die hen nog niet bewust is.

 

Read More >>